Vad är tidsfristen för inlämning av årsredovisning?

En revisor är en viktig person i något företag. Det är trots allt hans arbete, hans verksamhet syftar till att analysera och klargöra den finansiella situationen hos företaget. Enligt rapporter blir revisorn tydligt hur lönsamma eller olönsamma företag är synliga brister i verksamheten, de mest olönsamma och föga lovande industrin avdelningar. Enligt rapporter kan du också bedöma var pengarna går och om alla kostnader är berättigade. Därför är det viktigt att inte proputist förfallodatum årsredovisningen, och att göra hela tiden. För det första kommer din chef att uppskatta högkvalitativt arbete, och för det andra kommer du att undvika många problem, såsom böter för att ha misslyckats med att lämna rapporter om tid. Böter tjänsten skatt på hela företaget, och de är extremt höga i vissa fall. På grund av denna försummelse kan du därför avvisas.

Hur får man tid att göra allt i tid? Faktum är att erfarna revisorer har sin hemlighet: de gör en kalender och styrs av den, vad, när och hur mycket ska passera. När det gäller den årliga rapporteringen bör den påbörjas på förhand: mängden arbete är för stort, även tre sömnlösa nätter hjälper inte här. Dessutom är det extremt farligt att utföra så svårt och ansvarsfullt arbete på natten i ett sömnigt tillstånd: Ett fel kan leda till att hela rapporten kommer att vara felaktig och måste ändras.

Sista datum för inlämning av årsredovisningar, som regel,"bränna ut" efter 90 dagar har gått sedan rapportårets slut. Det kan vara antingen 30 juni eller 31 mars - i olika organisationer på olika sätt. Dessutom ändras datumet varje år. För att klargöra tidpunkten för inlämningen av årsredovisningen krävs av myndigheterna, så att det senare inte skulle finnas några problem och stridigheter: han vet ju säkert. Ett kvitto krävs för att spela på sin balans kalender och understryker i rött - det är det viktigaste jobbet för hela året, ty det kommer att mätas inte bara verksamheten i företaget som helhet, men även er i synnerhet som en bokhållare.

Förresten, i år fristen för den årligaav bokslutet skulle skjutas upp till 18 maj. Detta redovisas i artikel 6.1 i "Redovisningsrätten". Det är väldigt användbart att se denna lag, liksom de viktigaste ändringarna, och registrera alla datum och ändringar igen i din kalender. För din information säger samma ändringsförslag att du kan lämna in en rapport den sista dagen när tidsfristen för inlämning av årsredovisning kommer. Detta kan göras upp till 24 timmar. Förresten, om den sista tidsfristen faller på en ledig dag, så kan du vända den till nästa arbetare. Detta sker emellertid inte alltid. Varje datum bör kontaktas individuellt. Om du kan hålla inom en sådan tidsram, kommer deadline inte att anses missas, vilket inte anses vara ett brott. Men håll inte ut tills ett ögonblick: den känsliga situationen kommer att göra dig och ditt ledarskap nervöst.

Och nu låt oss sammanfatta, som gör ett brarevisor: han samlar all information och siffror om årsredovisningen långt innan tidsfristen för inlämning av årsredovisningen. Ännu mer: information om de tre första kvartalen, han hämtar i förväg: minst en vecka före slutet av terminen. När allt kommer omkring i uppgifterna för de senaste kvartalen kommer ingenting att ändras exakt. Förblir 4 kvartal: först måste du utarbeta en rapport om kvartalet, beräkna vinst, inkomst och kostnad. Därefter ange all nödvändig information för kvartalet i årsredovisningen, sammanfatta alla och skicka till lämpliga myndigheter i förväg. I detta kommer du att få hjälp med en fullständig kännedom om leveransdatum för detta år samt sammanställning av en kalender där alla dessa datum kommer att noggrant markeras.

gillade:
0
Vad är tidsfristerna för inlämning av bokslut,
Frist för inlämning av inkomstskattedeklarationen.
Hållbarhet för bokföringsdokument
Villkor för inlämning av personliga intäkter
Granskningens koncept och mål, kärnan i revisionen
Kvartaler är ... Rapportering för 1: a kvartalet.
Skattkalender - Skicka in rapportering
Redovisningar: Typ och sammansättning.
Former för rapportering, ekonomi,
Topp inlägg
upp