Likviditetskoefficient för företaget

Likviditet visar hur mycket företaget ärkan snabbt överföra tillgångar till kontanter. Med andra ord är likviditeten försäljningsgraden för ett företags egendom till marknadsvärde eller en varas förmåga att förvandlas till pengar.

Tillgångarna är mycket likvida (kortfristigafinansiella investeringar och kontanter), snabbt realiserade (brådskande kundfordringar), långsamt realiserade (kundfordringar över 12 månader och andra omsättningstillgångar) samt svår att genomföra (ej omsettliga). Kategori av tillgångar bestäms beroende på den faktor som visar hur snabbt och enkelt för fastigheten du kan få sitt fulla värde.

Definitionen av likviditet i företaget innebäranvändning av ett sådant koncept som likviditetsförhållandet. Ett antal sådana koefficienter används i beräkningen. Likviditetsförhållandena visar hur snabbt ett företag kan förverkliga en viss del av fastigheten för att betala av kortfristig skuld.

Likviditetsförhållandet (nuvarande) kan varaberäknas som förhållandet mellan kortfristiga omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Under de nuvarande arbetstillgångarna bör det betraktas som summan av omsättningstillgångar, om du dras av det långfristiga fordringar, det vill säga betalningar som kommer att bli ett brådskande behov inte tidigare än 1 år. Detta likviditetsförhållande visar företagets förmåga att återbetala egna kortfristiga skulder om omsättningstillgångar realiseras. Förhållandet mellan nuvarande likviditet måste vara lika med eller överstiga det normativa värdet av 2.

Det snabba likviditetsförhållandet bestämmerförhållandet mellan mycket likvida tillgångar till kortfristiga skulder som företaget antar. I det här fallet bör mycket likvida tillgångar förstås som kontanter för företaget, liksom på bankkonto eller kortfristiga placeringar av finansiella tillgångar. Detta inkluderar brådskande fordringar. Detta förhållande bör vara lika med eller högre än standardvärdet på 1. Detta likviditetsförhållande gör det klart för företagets förmåga att betrakta kortfristiga skulder vid svårigheter att sälja färdiga produkter. Beräkning av likviditetsförhållandena är en viktig uppgift för att förstå situationen i företaget.

Ett annat likviditetsförhållande ärabsolut koefficient. Det beräknas som förhållandet mellan kontanter och kortfristiga finansiella placeringar och kortfristiga skulder. Normen för denna koefficient är 0,2. koefficient Det indikerar företagets förmåga när det gäller avveckling av kortfristiga skulder, utan att sälja produkter och samla fordringar. Ovanstående faktorer ger möjlighet till en slutsats om hur likvida företaget är. Om koefficienterna präglas av indikatorer som är mycket lägre än de normativa, innebär det att företaget inte kan lösa sig i tid i sina nuvarande skyldigheter, vilket innebär att den kännetecknas av en stor finansiell risk för borgenärer. Om koefficiensvärdena överstiger de normativa indikatorerna, är kapitalet irrationellt tilldelat företagen.

Således varje likviditetsförhållandebör beräknas i enlighet därmed och överensstämma med de normativa indikatorerna. I det här fallet arbetar företaget på ett balanserat sätt, kan återbetala sina förpliktelser gentemot fordringsägare och det står inte i konkurs. Annars bör brådskande åtgärder vidtas för att stabilisera situationen.

gillade:
0
Finansiella koefficienter - nyckeln till framgång
Nuvarande likviditetskoefficient: visar
Företagets solvens:
Hur är den absoluta koefficienten
Ekonomiska resultatindikatorer
De mest likvida tillgångarna i ett företag
Koefficienten för mellanlikviditet och
Solvensanalys är ett viktigt förfarande
Likviditetsindikatorer för organisationen
Topp inlägg
upp